Перелік нормативно-правових актів

Виробництво мінеральних та питних вод

Законодавчі та нормативні вимоги

1. Постанова ВР України від 27.07.1994р. №132/94-ВР Кодекс України про надра
2. Постанова ВР України від 06.06.1995р. №213/95-ВР Водний кодекс України
3. Закон України від 18.05.2017р. /набрання чинності з 04.04.2018/ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин»
4. Закон України від 06.09.2005р. «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
5. Закон України від 05.04.2007р. «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
6. Закон України від 05.06.2014р. «Про метрологію та метрологічну діяльність»
7. Закон України від 23.12.1997р. «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
8. Закон України від 24.02.1994р. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
9. Закон України від 10.01.2002р. «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»
10. Закон України від 14.09.2006р. «Про дитяче харчування»
11. Закон України від 12.05.1991р. «Про захист прав споживачів»
12. Закон України від 14.01.2000р. «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»
13. Закон України від 15.02.1995р. «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
14. Наказ Мінагрополітики України від 10.02.2016р. №39 «Порядок проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам»
15. Наказ Мінагрополітики України від 10.02.2016р. №40 «Порядок ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл»
16. Наказ Мінагрополітики України від 10.02.2016р. №38 «Порядок затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей»
17. Наказ Міністерства  економіки та з питань європейської інтеграції України від 20.08.2002р. №255 «Положення про штрихове кодування товарів»
18. Наказ Держспоживстандарту України від 28.10.2010р. №487 «Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів»
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015р. №1193 «Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку»
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998р.  «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»
21. Наказ МОЗ України від 19.07.2012р. №548 «Мікробіологічні критерії для встановлення показників безпечності харчових продуктів»
22. Наказ Мінагрополітики України від 01.10.2012р. №590 «Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедурах, заснованих на принципах системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»
23. Наказ ДКЗ України від 04.02.2000р. №23 «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод»
24. Наказ МОЗ України від 02.06.2003р. №243 «Порядок здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання»
25. Наказ МОЗ України від 12.05.2010р. №400 «Державні санітарні норми та правила. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
26. Наказ МОЗ України від 11.12.2007р. №811 «Державні санітарні норми і правили для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої»
27. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 18.04.2000р.№65 «Державні санітарні правила та норми для підприємств щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод»
28. Наказ МОЗ України від 29.12.2012р. №1140 «Державні санітарні норми та правила «Медичні вимоги до якості т безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»
29. Постанова МОЗ України від 30.01.2010р. №4 «Гігієнічний норматив "Параметри безпечності природної мінеральної води"»
30. Наказ МОЗ України від 02.07.2004р. №329 «Методичні рекомендації «Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки»
31. Наказ МОЗ України від 03.05.2006р. №256 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді»
32. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997р. №62 «Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»
33. Наказ МОЗ України від 13.05.2013р. №368 «Державні гігієнічні правила і норми «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах»
34. Приказ Министерства здравоохранения від 01.08.1989р. №182 «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов»
35. ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови»